Roztržitost do práce nepatří. Tipy na to, jak se nerozptylovat

Svět kolem nás je plný toho, co nás rozptyluje. Mohou to být podněty vnější, ale také vnitřní. Vnější podněty můžeme eliminovat snadno. Vnitřní rozptýlení, které nás odvádí od práce, je problém mnohem větší. Dobrým řešením, které nám může pomoci soustředit se na vykonávání pracovních úkolů, je místo, které si vyhradíme pro práci. Pokud práci vykonáváme z domova, měl by to být stálý pracovní kout, který naši mysl připraví na plnění pracovních povinností. Naučit se soustředit je někdy úkol velmi obtížný.

Pozor na každodenní chaos

Pokud nás každý den čeká hodně pracovních povinností, může se stáv, že náš den bude jeden velký chaos. Jestliže jsme roztěkaní a přeskakujeme z jednoho úkolu na druhý, naše práce Plzeň nebude efektivní. Nejprve je potřeba si určit priority. Vždy začínáme tím, co je potřeba vypracovat jako první nebo tím, co je náročnější. Na začátku pracovního dne máme více elánu, než k jeho konci, kdy už myslíme zase na to, co budeme dělat doma. Pokud si zvolíme tempo pomalejší, bude naše práce efektivnější. Vždy si vytyčíme splnění jednoho úkolu. Teprve poté se přesouváme k úkolu dalšímu.

Cíle a vize

Každá práce Most vede k nějakému cíli. Nejprve se zamyslíme, jaký cíl chceme dosáhnout. Máme odevzdat prezentaci, vyplněné výkazy nebo zpracovaný text? Pak následuje promyšlení pracovních postupů. Jakým způsobem daného cíle dosáhneme a pak už jen začneme úkol zpracovávat. Takto postupujeme při plnění každého pracovního zadání.

Jestliže se objeví nějaký problém, můžeme se k němu, pokud to jde, vrátit později. Nesmíme se jím nechat pohltit. Soustředíme svoji pozornost na to, co můžeme udělat pro pokračování v práci. Začneme úkoly, které nám, po vypracování, dodají sebevědomí a postupujeme k zadání dalšímu. Jakmile se necháme pohltit jednou věcí, ztratíme kontrolu nad soustředěním a další povinnosti se nám budou vykonávat daleko hůře.